Am Kader vun der Partnerschaft vun der Millermoaler-Schull mat der Schoul Koko-B du Bobo-Dioulasso am Burkina Faso wëlle mer Iech d’Resultater, vun eisem säit 10 Joer vum Lëtzebuerger Staat ko-finanzéierte Projet, virstellen.

Freides, 22. Dezember 2023 um 15 Auer

Millermoaler-Schull

1, place Isidore Comes 6443 Iechternach

Umeldungen erwënscht:

solidarechternach@hotmail.com